Proces en meedenken

Te volgen proces

In een intentiedocument hebben wij gezamenlijk met de gemeente Utrecht een aantal vragen geformuleerd die wij de komende tijd zullen onderzoeken, waarna er naar een bouwplan toegewerkt zal worden. Hiervoor zal te zijner tijd een bestemmingsplan procedure worden doorlopen. De buurt wordt door ons geïnformeerd over het te volgen proces en de totstandkoming van het bouwplan en de eventuele inrichting van het openbaar gebied.

Het onderstaande schema laat de diverse stappen in het proces zien.

Stap 1

Hierin spreken we samen met de gemeente af welke punten belangrijk zijn en terug moeten komen in het plan (zoals categorieën woningen, duurzaamheid, groen e.d.). Deze programmatische uitgangspunten laten we vaststellen door het college en deze dienen als basis voor de verdere planontwikkeling. Tijdens deze stap horen wij graag wat omwonenden belangrijk vinden bij de nieuwe invulling van het plangebied. Dit kan door middel van het beantwoorden van de onderstaande vragen.

  1. Welke kansen/verbetermogelijkheden ziet u bij de herontwikkeling?
  2. Welke problemen/aandachtspunten zijn er in de wijk of op de locatie?
  3. Waar wordt u blij van?

U kunt uw antwoorden achterlaten onder het kopje ‘Op de hoogte blijven’

Wenn sie entscheiden bachelorarbeit schreiben lassen, erstellt der Ghostwriter eine komplett neue akademische Arbeit, inklusive Themenfindung und -formulierung, Schreiben und Korrektur der Arbeit. Sie können nicht nur eine ganze bachelorarbeit schreiben lassen, sondern auch die während einer Bachelorarbeit anfallenden Aufgaben wie z. akademisches ghostwriting bedeutet für uns, dass ein Wissenschaftler aus Ihrem Fachgebiet Ihre wissenschaftliche Vorlage erstellt


Warning: Illegal string offset 'wootric__add_user_email' in /home/forge/vci-tb4.best4utest.nl/wp-content/themes/best4u/footer.php on line 15

Warning: Illegal string offset 'copyright' in /home/forge/vci-tb4.best4utest.nl/wp-content/themes/best4u/footer.php on line 16

Warning: Illegal string offset 'column_one' in /home/forge/vci-tb4.best4utest.nl/wp-content/themes/best4u/footer.php on line 17

Warning: Illegal string offset 'column_two' in /home/forge/vci-tb4.best4utest.nl/wp-content/themes/best4u/footer.php on line 18

Warning: Illegal string offset 'column_three' in /home/forge/vci-tb4.best4utest.nl/wp-content/themes/best4u/footer.php on line 19

Warning: Illegal string offset 'logo' in /home/forge/vci-tb4.best4utest.nl/wp-content/themes/best4u/footer.php on line 20

Warning: Illegal string offset 'select_pages_column_5' in /home/forge/vci-tb4.best4utest.nl/wp-content/themes/best4u/footer.php on line 21